Charitativní sbírka pro potřebné děti
v nemocnici v Motole

Třída 3.A v rámci sociálního projektu pořádá sbírku pro potřebné děti. Dary budeme přijímat od 3. do 6. prosince 2018.

Na přiloženém letáku naleznete, co děti využijí nejvíce. 3.A předem velmi děkuje za Vaši pomoc a štědrost.