Výměnný pobyt se Školním centrem sester svatého Kříže v Linci

Již podruhé se letos uskutečnil výměnný pobyt čtyř žáků 4. ročníku našeho gymnázia, Zoe Steinerové 4.A, Magdalény Koťátkové 4.B, Kláry Kynčlové 4.B, Lukáše Johanise 4.B se čtyřmi žáky Školního centra sester svatého Kříže v Linci. Žáci při této příležitosti zažili standardní vyučování ve škole a ubytováni byli v hostitelských rodinách. Díky tomu poznali na místě všední den jak ve školním prostředí, tak i život v českých a rakouských rodinách. Výměna proběhla tak, že v prosinci jeli čeští žáci do Lince, konkrétně od 10. 12. do 22. 12. 2018. Následně pak, v termínu od 17. 6. do 28. 6. 2019, přijeli rakouští žáci do Prahy. Cílem tohoto projektu je kulturní výměna. Čeští studenti zažijí běžný rakouský školní den a mohou si navíc procvičit a uplatnit své dosažené znalosti němčiny. Díky výměnnému pobytu v hostitelských rodinách vznikají přátelství, která trvají ještě dlouho po skončení tohoto projektu. Je velmi pravděpodobné, že se tento projekt uskuteční i příští rok.