Předvědecké práce – obhajoby

Také letos byly obhajoby VWA (předvědecká práce) velmi zajímavé a podnětné, bylo z nich patrné, kolik energie do nich naši žáci a žákyně vložili a s jakou radostí je zpracovali. Jedná se o jeden celý svazek zajímavých témat, kterým se po dobu 2 let naši studenti a studentky věnovali podporováni svými vedoucími, kterým bych chtěl na tomto místě srdečně poděkovat.

VWA je skvělá příprava na univerzitu, to znamená, že naši absolventi budou mít lehčí start, protože již budou vědět, jak pracovat s prameny, vést rozhovor, sestavit dotazník, správně citovat, a to vše přenést v krásné řeči na papír. Přejeme Vám, milí maturanti a maturantky, i nadále šťastnou vědeckou práci!