Školní pěvecký sbor opět v Milešově

V sobotu 14. září se školní pěvecký sbor již počtvrté vydal do Milešova, kde zazpíval při Mši svaté v zámecké kapli. Mše byla sloužena za Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic, českého šlechtice, který měl významný podíl při záchraně Vídně při jejím obléhání vojsky Osmanské říše. Obléhání skončilo 12. září 1683 porážkou muslimů v bitvě na Kahlenbergu. Skvělý vojevůdce, ale také milovník a sběratel umění Zdeněk Kašpar Kaplíř zemřel ve Vídni roku 1686 ve svých 75 letech. Pohřben je v kryptě barokního kostela sv. Antonína Paduánského v Milešově, který dal na vlastní náklady vystavět.

Každý rok nám při návštěvě Milešova přeje počasí a tak nikdy neodjíždíme bezprostředně po vystoupení. Poprvé jsme měli možnost absolvovat prohlídku zámku, který není veřejnosti běžně přístupný, protože v něm sídlí Domov seniorů. Podruhé jsme se vydali na vrch Lovoš, který je součástí přírodní rezervace. V loňském roce jsme si užili horké odpoledne na Historických slavnostech a letos jsme konečně pokořili nejvyšší horu Českého středohoří – Milešovku. Na její vrchol jsme vyšli za necelou hodinu, což je vzhledem ke vzdálenosti 3,5 km které jsme ušli a k jejímu vrcholu ve výšce 836,5 metrů nad mořem výborný výkon. Výhled po širokém okolí stál opravdu za tu námahu.

Jistě se máme na co těšit i napřesrok.