Technika v diktaturách
2. A – 4. 12. 2019

Žáci 2.A zažili dne 4. prosince 2019 atmosféru doby totalit – období nacistické okupace a komunistického režimu. Nejprve se ocitli v pomyslném hraničním pásmu. Za doprovodu lektorky se seznámili s technikou z let 1939-1989, s přístroji, které napomáhaly fungování politického režimu, i s těmi, které byly využívány jeho odpůrci.

Vyrobili si krystalku, jednoduché zařízení, které např. používali vězni koncentračního tábora k poslechu rozhlasu.