Daniel Pitín:
Papírová věž / A Paper Tower
Návštěva Galerie Rudolfinum,
3.ABC, 2. 12. 2019

Studentky a studenti tříd 3.ABC se seznámili s obrazy a videi mezinárodně uznávaného současného českého umělce Dana Pitína. Jeho díla představují témata jako např.: 1. Jak zakreslit prostor bez architektury; 2. Dekonstruovaný rám, kterým pozorujeme svět; 3. Téma osamělosti jednotlivce v medializovaném světě a další.


MgA. Alena Kotzmannová, PhD., MgA. Radka Šitner