Exkurze do Málagy
4., 5. a 6. třídy
ve dnech 23.02. – 01.03. 2020

Od 23. 2. do 1. 3. se vypravili žáci skupin španělského jazyka 4., 5. a 6. tříd na jazykovou exkurzi do Málaga (celkem 40). Absolvovali zde s rodilými mluvčími celkově 20 hodin výuky španělského jazyka, které byly přizpůsobeny příslušné jazykové úrovni. Aby byl celý pobyt uspořádán mnohem autentičtěji, byli žáci a žákyně ubytováni v hostitelských rodinách. Ovšem nesměla chybět kultura. Součástí programu proto byla hra hledání pokladů, při které žáci museli za určitý čas nalézt pamětihodnosti v centru Málagy, návštěva pevnosti Alcazaba, Picassova muzea, kurz vaření paelly a výlet do Granady s návštěvou proslulé pevnosti Alhambra.

Mělo by se zdůraznit, že jazyková škola Málaga Plus prokázala, nehledě na její profesionální a velice příjemný personál, prokázala velkou flexibilitu a ochotu, pokud šlo o vrácení peněz za odřeknutí v posledním okamžiku (dva žáci několik dnů před odletem). Moje zvláštní poděkování patří panu Antoniu Jiménezovi, řediteli jazykové školy, který ihned reagoval na naše přání a změny, protože se jednalo o velmi výhodnou nabídku.

Další poděkování patří kolegům Rolandu Schwarzovi a Teodoru Brhelovi za velikou podporu a především také paní ředitelce Mag. Isabelle Haleš, která mně povolila tuto trochu speciálnější cestu a umožnila tentokráte účast maturitních tříd.

Bez podpory výše zmíněných osob by nebyla tato jazyková exkurze tím, čím se skutečně stala. Žáci a žákyně opravdu výrazně zlepšili své jazykové znalosti, mohli si je také ihned vyzkoušet v autentickém okolí, zažít na vlastní kůži španělskou kulturu a velmi se u toho bavit.

V tomto duchu

¡Muchas gracias por su colaboración e interés!

Mag. Christoph Oman