Mezioborový projekt ve spolupráci
s organizací EDA

Dne 6. 10. 2021 navštívily naši školu pracovnice neziskové organizace EDA, s kterou OEGP dlouhodobě spolupracuje. Studentky a studenti třetích ročníků si mohli nejen prohlédnout, ale zároveň vyzkoušet širokou škálu edukativních pomůcek určených pro děti narozené s různými typy zrakových postižení.

Zdánlivě jednoduchá hra Domino nebo Člověče nezlob se, hrané ovšem se zavázanýma očima a haptickou kostkou, nebo četba knížek s příběhy ukrytými v různých tvarech a materiálech, opět rozpoznatelné pouze hmatem, se staly výzvou pro každého.

V rámci mezioborového projektu zahrnujícího výtvarný obor, hudební obor a biologii, se společně zaměříme na kreativní tvorbu originálních pomůcek. Těšíme se, že vzniknou výtvarné či dokonce výtvarně-hudební objekty, které pomohou dětem zrak rozvíjet.

Věříme, že výsledky projektu spolu s hudebním vystoupením budeme moci představit v rámci vánočního jarmarku, jehož výtěžek bude již tradičně organizaci EDA věnován.