Podnikatelský řidičák na OEGP

„Podnikání“ je jednou z klíčových kompetencí pro celoživotní učení, formulovaná Evropskou komisí. OEGP již několik let nabízí “podnikatelský řidičák“ jako volitelný předmět a je dokonce jeho oficiálním zkušebním centrem. Obsahem tohoto předmětu jsou základní ekonomické znalosti, předávání podnikavosti a živé diskuse o aktuálních ekonomických otázkách. Proč je to problematické, když je inflace příliš vysoká? Jsou progresivní daně z příjmu spravedlivější než rovná daň? Mají kryptoměny budoucnost?

Studenti (z tříd 5.A a 5.C) letošního volitelného předmětu vytvořili informační plakát, který nabízí stručný přehled tohoto fascinujícího ekonomického volitelného předmětu. Najdete jej v přízemí vedle sekretariátu.