Teambuilding v prvním ročníku

Pondělí 5. 9. strávili studentky a studenti 1.ABC v areálu školy, kde na zahradě a hřišti absolvovali stmelovací program zaměřený na bližší seznámení spolužáků. Spolu se svými třídními učiteli měli možnost se poznat jinak, než to nabízí školní lavice a také nahlédnout do toho, co je potřeba, abychom společně vycházeli v příjemné atmosféře. Aktivity byly zaměřené především na třídní kolektivy, ale v odpoledním bloku se seznamovali i studentky a studenti napříč ročníky. Všichni měli možnost vyzkoušet si seznamovací, diskusní a sportovní aktivity, při kterých bylo potřeba spolupracovat i zasmát se. K úspěchu teambuildingu přispělo i slunečné počasí a všichni věříme, že na těchto základech budeme moci stavět v následujících letech.Fotogalerie …