Pěvecký sbor OEGP v Milešově

Po dlouhých dvou letech plných zákazů a omezení veřejné hudební produkce se v sobotu 10. září vydal školní pěvecký sbor opět do Milešova. Začátkem září se zde tradičně koná Mše svatá za Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic – císařského polního maršála a obránce Vídně, který je pohřben přímo v kryptě místního kostela sv. Antonína Paduánského.

Nejprve zazpívaly dvě písničky děti z místní školy, po nich náš sbor provedl státní hymy. Pan farář P. Mgr. Ladislav Nádvorník SBD poté předal slovo Dr. Ellederovi, který byl před přibližně patnácti lety u myšlenky připomenout si osobnost Zdeňka Kaplíře. Slyšeli jsme tak něco z historie obléhání Vídně, o vojenské strategii i osobní statečnosti, kterou Kaplíř projevil v roce 1683, ve svých 72 letech. Navždy a nesmazatelně se zapsal do dějin křesťanské Evropy, když stál dlouhých 62 dní v čele města a nenechal ho padnout do rukou Turků.

S vděčností jsme zazpívali Truvérskou mši Petra Ebena. A i přesto, že většina z nás není praktikujícími křesťany, slova pana faráře pro nás měla v ten moment hloubku, v textech Zdeny Lomové si každý našel svůj verš.

Po obědě jsme si prohlédli zámeckou kapli, ve které nám zazpíval David Maxa ze 3.A árii Pie Jesu od A. L. Webbera. Za mírného deště jsme se pak ještě prošli k zámeckému pavilonu z počátku 18. století, kterému se říká casino. Kdysi sloužil k hudebním produkcím během pobytu panstva na zahradě, dnes trpělivě čeká na důkladnou renovaci.

Cestou do Prahy českým středohořím jsme už jen zamávali Řípu a začali plánovat další sborová vystoupení. Třeba se na nich s vámi setkáme …