Exkurze do Anatomického ústavu
Univerzity Karlovy v Praze

Studium anatomie a fyziologie člověka jsme s třídami 2.A a 2.B završili v Anatomickém ústavu UK v posluchárnách mediků. Přednáška doplnila učivo o rozličné exponáty i lidské preparáty, na které si studenti mohli sáhnout a prozkoumat je. Pokud někdo váhá s výběrem povolání, tohle je jedna z příležitostí, jak se podívat do lékařského prostředí a na lidské tělo trochu jinak.