Návštěva Evropského domu

Návštěva Evropského domu v Jungmannově ulici patří již k standardnímu programu 5. ročníku. A tak 13. prosince třídy 5.B a 5.C opět mohly strávit velmi poučné odpoledne v pražské Informační kanceláři Evropské unie – v Evropském domě. Zejména hlasování o otázkách týkajících se EU, digitálně připravená „anketa“, opět ukázalo zajímavé výsledky o postoji našich studentek a studentů k Evropě: i oba lektoři nás poté velmi pochválili za naše znalosti a konstruktivní spolupráci.

Druhý den – již zase ve škole – se zeměpis z důvodu rozvrhu učeben konal v hudebně. Po krátkém zhodnocení exkurze z předchozího dne spontánně vznikl nápad zanotovat evropskou hymnu. Zcela bez přípravy vznikl malý orchestr – hymna, i když není dokonalá, se dá poslouchat a návštěva v Evropském domě na nás zanechala stopy. (Malá poznámka: „orchestr“ je mužský čistě náhodou. Slečny z 5.B byly posluchačkami. 😊) www.evropskydum.cz