Výuka fyziky v prvním ročníku

Studentky a studenti 1.A a 1.C během podzimních prázdnin pracovali v rámci fyziky na projektu „Jednoduché stroje, které mi usnadňují práci“. Měli za úkol najít v domácnosti nebo ve svém okolí jednoduché stroje, se kterými běžně pracují. Stroj měli vyfotit nebo nakreslit. Následně obrázek nalepit na papír a jednoduchý stroj popsat.

Během hodin fyziky také měli za úkol změřit svůj výkon. Výsledky svého měření zpracovali a zaznamenali do protokolu. Během tvorby protokolu museli promyslet, jak úhledně a správně vytvořit tabulku pro záznam naměřených hodnot a výsledků. Jejich úkolem bylo zvolit vhodné rozměry sloupců a řádků tak, aby tabulka byla vycentrovaná na papíře formátu A4. Tabulku narýsovat a doplnit.

S výsledky jejich prací se můžete seznámit během dne otevřených dveří 23. ledna 2024.  Projekty a protokoly jsou umístěny na nástěnce v učebně fyziky (102).