Prevence – 1. pololetí
školního roku 2023/24

Realizované akce a projekty v I. pololetí školního roku 2023/24 vycházející z preventivního programu školy.

Škola má zájem o budování bezpečného prostředí pro studenty. Primární prevence je souborem opatření a intervencí směřujících k předcházení výskytu rizikového chování.  Zmírňuje již existující formy a projevy rizikového chování a pomáhajících řešit jeho důsledky.

Proběhlé programy byly cílené na osvětu a výchovu studentů ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování, podporu zdravých kolektivních vztahů a podporu rozvoje integrované osobnosti.

Veškeré programy pro studenty zajišťuje škola u akreditovaných společností a organizací doporučených Ministerstvem školství.

V září se program zaměřuje na usnadnění nástupu a začlenění studentů v prvních ročnících.  Kromě běžných denních aktivit, kdy učitelé dbají na správné vztahy studentů v kolektivu a na řádné plnění studijních povinností studentů na naší škole. Klade důraz na duševní spokojenost studentů ve škole a školním kolektivu. V souladu s touto strategií je podpořená jednodenní teambuildingovou akcí. Tento jednodenní adaptační program proběhl v prvním týdnu školy. O profesionální náplň programu se postarala Agentura Wenku, se kterou škola dlouhodobě spolupracuje.

V tomto školním roce vzniklo nové uskupení studentů ve třetím ročníku. Zároveň se studentům změnili i třídní učitelé. Na tuto plánovanou změnu škola reagovala již v předstihu a snažila se studentům zjednodušit přijetí nové situace právě organizací teambuildingového pobytu ve Zbraslavicích.  Program byl zrealizován Agenturou Wenku a programu se aktivně účastnili studenti i třídní učitelé.

V prosinci prošli všichni studenti základním kurzem první pomoci.  Vzhledem k důležitosti tohoto kurzu, bylo školení první pomoci zajištěno u Českého červeného kříže, který má mnoholeté zkušenosti s realizací kurzů první pomoci. Každá třída samostatně absolvovala dvouhodinovou prezentaci s aktivním nácvikem první pomoci. Lektor i cvičná figurína byli k dispozici pro každou třídu, čímž byla zajištěna možnost vyzkoušení nácviku resuscitace a dalších technik první pomoci u všech přítomných studentů.

V lednu byla cílená prevence v oblasti kyberšikany a nebezpečí sociálních sítí zaměřena na studenty prvního a druhého ročníku. Tento blok řízeného dialogu zajišťovali lektoři z agentury Linkin Sphere.

V I. pololetí proběhl i blok přednášek a diskuzí se zástupci Policie České Republiky.  Dvouhodinových bloků zaměřených na povědomí drogové problematiky a trestné odpovědnosti se zúčastnili studenti prvního až pátého ročníku. Studenti byli po jednotlivých ročnících rozděleni do menších skupin. Program vycházel z nabídky preventivních programů Policie České Republiky. Nosným tématem byl program „Moje cesta načisto“. Programy byly aktuálně přizpůsobeny věku studentů.

Škola bude v činnosti prevence pokračovat i v II. pololetí školního roku 2023/24.