Sluneční hodiny na OEGP

Naše žákyně a žáci můžou ještě před vstupem do školy zjistit, zda už zvonilo a zda nepřijdou pozdě.

Sluneční hodiny, které byly vyrobeny na předchozí adrese školy v Holešovicích, mají teď důležité místo před hlavním vchodem. Hodiny jsou výsledkem projektu volitelného předmětu „Astronomie“, který na naší škole před lety inicioval profesor Mgr. Anton Kellner, matematik, fyzik a nadšený amatérský astronom.

Přestože je pan učitel již dva roky v důchodu, Toni, jak mu rádi říkáme, se z Prahy tak snadno nedostane a k našemu gymnáziu má stále velmi blízko.

Tentokrát přijel do Modřan z hornorakouského Riedu s krásným šestihranným čedičem ze severních Čech, vybavený všemožným nářadím a provedl instalaci svých slunečních hodin. Hodiny jsou přesně seřízené a stojí před budovou naší školy. 

Děkujeme Ti, Toni!