Projekt „Evoluce“

V rámci výuky biologie zpracovali studentky a studenti tříd 6.ABC projekt na téma evoluce. V první hodině měli za úkol vytvořit plakát formátu A4 nebo A3.

Kdo byl Charles R. Darwin, Carl von Linné, Georges baron de Cuvier, Georges de Buffon nebo Jean-Babtiste de Lamarck? Jak se tyto osobnosti dívaly na vývoj života a vznik druhů na Zemi? Co si dnes myslíme o teoriích, které popsali?

Studentky a studenti hledali odpovědi na tyto a další otázky. Byli náhodně rozděleni do skupin, jejichž úkolem bylo provést výzkum a graficky vytvořit plakát. V další hodině měla každá skupina za úkol prezentovat výsledky před třídou podobně jak je obvyklé na vědeckých konferencích. Studující třídy 6.C měli na starosti závěrečnou grafickou prezentaci na nástěnce v učebně biologie, včetně titulku. Jak to dopadlo, si můžete prohlédnout v galerii obrázků.