Baroko a my

Od prosince 2023 do 8. května 2024 je v Národním muzeu v Praze ke zhlédnutí výstava nejvzácnějších uměleckých skvostů baroka české a bavorské provenience ze 17. a 18. století. Třída 3.B využila v pátek 3. května jednu z posledních příležitostí a expozici Baroko v Bavorsku a v Čechách navštívila.

V rámci lektorovaného programu jsme měli možnost zhlédnout unikátní přehlídku uměleckých děl barokní kultury střední Evropy. Studenti si nejdříve připomněli formou skupinové práce významné historické události 17. století, následně nás paní lektorka provedla dalšími sály expozice zaměřenými na oblast malířství, sochařství, architektury, hudby, divadla či vědy. Sbírku jedinečných uměleckých skvostů obohacují i kuriozity, jako jsou kapesní housle učitele tance, mechanická želva sestrojená pro výuku mechaniky či past na blechy, která byla v baroku nedílnou součástí šlechtického oděvu.

Zhlédnutá výstava nám svou rozmanitostí skvěle doplnila výklad o evropské a české barokní literatuře.