Návštěva Židovského muzea v Praze-Josefov

Dnešní exkurze zavedla žákyně a žáky druhého ročníku do židovské čtvrti Josefov v Praze. Během workshopu v Židovském muzeu jsme získávali a prezentovali informace o židovských náboženských zvycích. Dozvěděli jsme se například, jak probíhá židovská svatba, na co je třeba pamatovat při přípravě košer pokrmů, jak se slaví šabat a k čemu slouží modlitební řemínky (tfiliny). Poté jsme navštívili Staronovou synagogu a známý židovský hřbitov v Josefově s hrobem Rabiho Löwa.