Infos zu den Anträgen
und Widersprüchen

Přijatí uchazeči mohou přinést zápisový lístek do školy do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků tzn. do 16. 5. 2019. Pokud jej v dané lhůtě nepřinesou, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí a jejich místo připadne následujícímu nepřijatému uchazeči.


Nepřijatí uchazeči mohou poslat nebo přinést odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Nepřijatým uchazečům, kteří si dopis nevyzvednou, bude po 5ti pracovních dnech vhozen do schránky a tímto dnem bude Rozhodnutí pokládáno za doručené a běží jim lhůta 3 pracovních dnů k odvolání. V době ředitelského volna bude škola otevřena pro případné přijetí odvolání ve čtvrtek 9.5. od 9-12hod a v pátek 10.5. od 8-13hod.

Nahlédnutí do testů je možné ve dnech: 2. 5. a 3. 5. od 8 do 10 hod a 6. 5. od 14 do 16 hod.