„Get together“ na začátku školního roku

„Get together“ je jedním z prvních dnů nového školního roku a je na RG již tradicí. Také letos přišlo dne 6. září 2017 odpoledne mnoho rodičů, především „nově příchozích“ žáků prvního ročníku, k nám do Trauttmansdorffova sálu, aby se seznámili se školou a učitelským sborem, jakož i s třídními učiteli svých dětí, a také aby si vyslechli přednášku paní ředitelky Mag. Isabelly Haleš a zástupce ředitelky pana Mgr. Jiřího Bocheze s informacemi o škole.

Jak je u nás zvykem, byly pro rodiče prvňáků připraveny složky s informacemi. Všichni rodiče se pak seznámili osobně s třídními učiteli v individuálním rozhovoru. Toto odpoledne bylo završeno nabídnutým občerstvením.

Doufáme, že tato akce ještě o kus posunula naše konstruktivní školní klima a děkujeme všem hostům za návštěvu!