Školní pěvecký sbor v Milešově

V sobotu 9. září 2017 se vydal školní pěvecký sbor do Milešova. Při mši svaté v kostele sv. Antonína Paduánského zazpíval hned ve čtyřech jazycích.

Při slavnostním položení čestných věnců nad kostelní kryptou, ve které jsou uloženy ostatky Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic, zazněla rakouská a česká hymna. Ke komornímu obsazení sboru se tentokrát přidal zaplněný kostel, což umocnilo opravdu slavnostní atmosféru.

Velké poděkování za reprezentaci našeho gymnázia patří Davidu Marcínovi (2.A), Kláře Tůmové (2.B), Shamimě Fernando (2.C), Magdaleně Hanáčkové (3.B), Magdaleně Koťátkové (3.B) a Báře Řehořové (4.A).