Návštěva 6.A u Luthera,
Goetha a Schillera

Třída 6.A vyjela ve dnech 25. – 27. září 2017 v rámci výuky němčiny na třídenní výlet do dvou kulturních center Německa, do Erfurtu a Výmaru.

Erfurt je, nehledě na svou architektonickou krásu, významný i proto, že na zdejší univerzitě studoval Martin Luther, církevní reformátor, který letos slaví 500leté jubileum. Prohlídka města, kterou doplnil velmi zajímavý výklad, nás zavedla nejen na místa Lutherova bydliště a působení , ale také k mnoha dalším pamětihodnostem, včetně symbolu města, Kramářskému mostu. Počasí nám bohužel nepřálo, a tak jsme většinu času museli putovat v dešti. Poté jsme ještě zhlédli rakouský film Die Migrantigen, který se satirickou nadsázkou kritizuje předsudky, jež existují proti přistěhovalcům. Následující den jsme navštívili centrum německé klasiky, Výmar. Také zde jsme absolvovali několikahodinovou prohlídku města, která nám přiblížila jak slavnou minulost (Goethe, Schiller, Herder, Frau von Stein…) Výmaru, tak i tu pochmurnou – období nacismu. Po prohlídce jsme měli ještě dost času , abychom si v rámci povinně volitelného programu individuálně prohlédli různé pamětihodnosti jako např. Goethův dům na náměstí Frauenplan. Večer bylo na programu ještě divadelní představení experimentální scény „E-Werk“ Německého národního divadla.

Ve středu 27. září jsme vrátili – tentokrát bez zpoždění- zase zpět do Prahy , unaveni, ale plni nových dojmů!