Návštěva rakouských učitelů na OEGP

 

Zleva doprava:
MMag. Darko Bogosavljevic, Mag. Gabriele Wagner, Theresa Djedovic BEd, Mag. Mathias Krewedl

Náš dvoutýdenní pobyt na Rakouském gymnáziu v Praze nejen rozšířil obzory naší pedagogické praxe, ale umožnil nám především také proniknout do života školy, která musí splňovat kritéria dvou zemí, Rakouska a České republiky. Velmi jsme ocenili možnost zúčastnit se vyučování, ale neméně zajímavé pro nás bylo i nahlédnutí do systému česko-rakouské školy a její organizace a správy. Byli jsme na hospitacích v různých předmětech a částečně jsme i sami vedli výuku, takže jsme zblízka a na vlastní kůži mohli poznat každodenní život českých a rakouských pedagogů. Díky přátelské pomoci a podpoře učitelek a učitelů jsme se docela jednoduše sblížili se studentkami a studenty a často jsme měli možnost mluvit s nimi přímo a nasbírat tak další cenné zkušenosti.
Vyučování probíhalo díky rozmanitým metodám vyučujících neustále živě a pestře, což velmi obohatilo i naše vlastní postupy ve výuce. Škola vyzařovala od samého začátku našeho pobytu pozitivní atmosféru, za což vděčíme jak ředitelce paní Mag. Isabelle Haleš a celému jejímu týmu, tak i samotným studentkám a studentům, kteří se k nám po celou dobu našeho pobytu chovali velmi otevřeně a vstřícně. Na Rakouské gymnázium v Praze a všechny, s nimiž jsme se na něm setkali, tak vždy budeme vzpomínat s radostí a obrovským díkem za skvělou organizaci našeho pobytu a neuvěřitelně milé přijetí.