Studentská výměna mezi OEGP a Školním centrem sester svatého Kříže v Linci

Studentská výměna mezi Rakouským gymnáziem v Praze a Školním centrem sester svatého Kříže

První krátké vzájemné oťukávání proběhlo po emailu již začátkem tohoto roku – a v říjnu pak už byla na řadě samotná výměna mezi čtyřmi studentkami a jedním studentem druhého ročníku Rakouského gymnázia v Praze a čtyřmi studentkami a jedním studentem 4. ročníku Školního centra sester svatého Kříže v Linci.

Od 2. do 20. října 2018 se tak z naší školy do Lince vypravili Jakub Lhota a Michaela Vlková ze 2.A, Emma Srnková ze 2.B a Lucie Kroutilová a Kateřina Friedrichová ze 2.C, aby tam navštěvovali běžné vyučování ve zmíněné škole a bydleli v pěti hostitelských rodinách. Studentky a student si pobyt viditelně užili (viz foto), a navíc měli možnost poznat zblízka rakouskou kulturu a tři týdny intenzívně trénovat svou němčinu. Tento projekt je prvním pokusem o studentskou výměnu většího rozsahu mezi naší školou a vybranou školou v Rakousku (v roce 2013 již podobná výměna proběhla, ale pouze s jednou studentkou).

Aby se jednalo skutečně o výměnný projekt, budou v červnu 2018 děti z rakouských hostitelských rodin tři týdny navštěvovat vyučování na naší škole v Praze a bydlet v rodinách našich pěti studentů, kteří byli v říjnu v Linci. Na jejich návštěvu se už moc těšíme a doufáme, že se jim u nás bude líbit stejně tak, jako se našim studentům líbilo u nich.

Srdečné poděkování patří především Školnímu centru sester svatého Kříže v Linci, jež bylo ochotno se tohoto nového výměnného projektu zúčastnit, ale samozřejmě také rakouským hostitelským rodinám, které se o studentky a studenta z naší školy tak dobře staraly.