Projekt v knihovně
„Co chci číst“?

Hodiny němčiny 7. a 8. listopadu 2017 strávili studenti a studentky druhého ročníku ve školní knihovně, kde se s pomocí několika pracovních listů měli seznámit s různými příběhy v němčině, které zároveň slouží jako učivo. Studentky a studenti museli zodpovědět celou řadu otázek vztahujících se ke knihám, zvážit, zda by si jednotlivá díla chtěli přečíst, a blíže se zaměřit i na obsah osmi vybraných děl.

Protože se některé z příběhů zabývají i regionálními tématy, museli studenti a studentky provést i odpovídající rešerše. Hlavním „povelem“ bylo po celou dobu projektu hovořit pouze německy, což nebylo vždy úplně nejsnadnější.

Cílem projektu bylo prohlédnout si zblízka školní knihovnu, zvýšit motivaci číst a seznámit se, jak ústně, tak i písemně s jednotlivými krátkými romány v němčině. Na konci projektu pak stálo rozhodnutí, jakou knihu by studenti a studentky rádi četli v hodinách němčiny.