Vánoční oslava na OEGP

Ve středu 21. prosince 2017 se na naší škole konala tradiční Vánoční slavnost. I letos proběhla ve velmi přátelské atmosféře a za účasti mnoha rodičů, studentů, učitelů a přátel školy. Dvouhodinový program, jehož hlavními aktéry byli studenti a učitelé většinou pod vedením pí. Tůmové, ještě všichni zúčastnění zpříjemnili společným zpěvem českých a rakouských koled.

Děkujeme všem účinkujícím za krásné představení a za to, že si vybrali studium právě na OEGP. V aule školy zároveň probíhal prodej výrobků studentů – jeho výtěžek, který činí 7.200,-Kč, v plné výši pošleme charitativní organizaci EDA. Nemalé poděkování patří i všem z řad učitelů a studentů školy, kteří se podíleli na přípravě celého vystoupení. Děkujeme za krásný zážitek!