Rakouské gymnázium v Praze každoročně pro zájemce o studium na naší škole pořádá Den otevřených dveří. Ten letošní proběhl ve čtvrtek 18. ledna od 9 do 16:30 a stejně jako v minulých letech se jej zúčastnilo velké množství hostů z řad budoucích studentů OEGP a jejich rodičů. Ti všichni měli možnost vyslechnout si přednášky vedení školy o Rakouském gymnáziu a přijímacím řízení, prohlédnout si prostory školní budovy a na jeden den se přenést do života na naší škole. V průběhu celého dne se mohli zúčastnit výuky, seznámit se s mnoha aktivitami a projekty, které naše škola organizuje, popovídat si se členy vedení našeho gymnázia, vyučujícími a studenty i se občerstvit dobrotami v naší jídelně.

Naši učitelé a studenti pro hosty připravili bohatý program, který zahrnoval např. hudební vystoupení školního sboru nebo hru na kytaru, prezentaci výuky němčiny, němčiny jako cizího jazyka a dalších cizích jazyků (angličtina, španělština, francouzština). V učebnách fyziky, matematiky, chemie, biologie nebo informatiky celé odpoledne probíhaly pokusy a projekty, na kterých se návštěvníci sami mohli podílet.

Velmi nás těší, že Den otevřených dveří provázela příjemná, přátelská atmosféra a také nadšení ze strany hostů. Velké poděkování za to patří nejen všem učitelům a dalším členům školního personálu, ale především také studentkám a studentům, kteří návštěvníky v průběhu celého dne po škole provázeli a s velkou vstřícností a trpělivostí se jim věnovali.