Výstava výtvarných prací – Spolužáci

 

Současní studenti Rakouského gymnázia v Praze uspořádali v termínu 12. – 22. 12. 2017 souhrnnou výstavu svých nejlepších výtvarných prací a přizvali i naši absolventku M. Pacovskou, aby také předvedla svou současnou výtvarnou tvorbou. Výtvarná díla vznikala v rámci povinných předmětů i nepovinných aktivit. Různými výtvarnými technikami bylo vytvořeno mnoho krásných děl a na výstavě byla zastoupena jak malba, tak i grafika.
Každé vystavené dílo bylo jedinečné a originální a pro mnoho našich studentů to byla první příležitost ukázat své práce veřejně.
Záměrem výstavy bylo ozvláštnit a obohatit prostor školy a nabídnout nový pohled na výtvarná díla jak žákům, tak i návštěvníkům školy. Výstava „Spolužáci“ je dlouhodobým konceptem, který má za cíl stát se novou tradicí. Tuto prezentaci výtvarných děl jsme mohli uspořádat jen díky našim talentovaným studentům.