Jedním z vrcholů společenské sezóny nejen v hlavním městě, ale i v celé zemi, který letos připadl na pátek 19. ledna 2018, je Ples Rakušanů. V noblesních prostorách Paláce Žofín jej každoročně pořádá Sdružení Rakušanů v České republice, které tak navazuje na věhlasnou tradici vídeňských plesů a i do Prahy přináší proslulou vídeňskou plesovou atmosféru. Na Plese Rakušanů se tradičně setkává mnoho osobností z podnikatelské, kulturní i politické sféry, jedná se ale zároveň o událost, která je velmi oblíbená i mezi zcela mladými tanečníky. O to víc jsme hrdí, že tento jedinečný ples slavnostním nástupem a předtančením pravidelně zahajují také studentky a studenti našeho gymnázia. Ti své taneční umění nejprve pilovali v několikaměsíčním přípravném kurzu, který pro ně na Rakouském gymnáziu na své náklady zorganizovalo Sdružení Rakušanů, jemuž tímto velice děkujeme. V průběhu plesu nechybí ani další obvyklé vídeňské tradice jako například všudypřítomný valčík nebo půlnoční čtverylka. Neméně oblíbená, a to jak mezi mladými, tak i staršími hosty, je ale i diskotéka, kterou ti nejvytrvalejší opouštějí až v brzkých ranních hodinách. Ples Rakušanů je natolik oblíben, že mnozí už nyní s radostí očekávají jeho příští ročník, kdy na Žofíně v lednu 2019 zase zazní „A všichni valčík!“