Projekt 4. ročníku v hodinách němčiny Reklama pro školní knihovnu

V rámci výuky němčiny se 4. ročník podrobně věnoval tématu reklamy. Na závěr projektu studentky a studenti dostali spolu s pracovním listem za domácí úkol v různých variantách vymyslet reklamu pro naši školní knihovnu. Tvořili v malých skupinkách a své návrhy potom měli během vyučování prezentovat ostatním. Nabízely se možnosti jako např. formulovat zprávu na Twitter, připravit fotografie s reklamními slogany nebo poutavě představit naši školní knihovnu pomocí videa, plakátu či rozhlasového spotu.

Prezentované výsledky byly mnohdy tak kreativní a vtipné, že Vám je nechceme upírat. Prostřednictvím níže zobrazených odkazů se tak můžete podívat a poslechnout si, co některé studentky a studenty v souvislosti se zmíněným tématem napadlo. Užijte si to!