První ročník na návštěvě
v Rakouském kulturním fóru ÖKF

I v tomto roce opět navštívily naše tři první třídy spolu s učitelkami němčiny Rakouské kulturní fórum (ÖKF). Paní Jakubcová, jeho knihovnice, informovala žákyně a žáky o tom, co Rakouské kulturní fórum nabízí a jaké akce se zde konají. Studenti měli možnost ptát se na to, co je zajímá, a zúročit své dosavadní znalosti z literatury, hudby a umění. Paní Jakubcové bychom tímto chtěli srdečně poděkovat za čas a úsilí, které nám věnovala. Za podporu bychom rádi poděkovali i čtyřem hostujícím učitelům z Rakouska, jež v těchto dnech absolvují krátkodobou praxi na našem gymnáziu a do Rakouského kulturního centra se vypravili s námi.

Žáci a žákyně se poté, co se dozvěděli spoustu informací o aktivitách Rakouského kulturního centra, vydali v malých týmech do ulic, aby provedli dotazníkový průzkum. Příležitostí k němu byl „Evropský den jazyků“, který si připomínáme každoročně 26. září a který má poukazovat na význam znalosti cizích jazyků i přimět lidi k tomu, aby se naučili nějakou novou řeč. Studentky a studenti se ptali kolemjdoucích na jejich mateřský jazyk a stávající znalosti dalších jazyků, ale i na to, zda mají v plánu naučit se ještě nějakou jinou řeč.

Údaje získané z tohoto průzkumu studenti ve vyučování zanalyzují a výsledky následně představí ve škole.