Školní pětiboj

V minulých dnech proběhlo měření sil našich sportovců. V rámci hodin tělesné výchovy se utkali v pěti disciplínách: v běhu, šplhu na tyči, leh-sedu, přeskocích přes švihadlo a hodu míčem ze sedu. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií, mladší kategorie byla určena 1. – 3. ročníku a starší kategorie 4. – 6. ročníku. Jednotlivé disciplíny byly bodovány. Nejlépe se s těmito disciplínami vypořádali v kategorii dívek Adéla Panušková a Margita Řezáčová a v kategorii chlapců Emanuel Urlass a Jakub Pospíšil.
Gratulujeme!