Školní kolo
Olympiády z českého jazyka

I v letošním školním roce 2017/2018 se studenti a studentky Rakouského gymnázia zapojili do Olympiády z českého jazyka. V rámci školního kola prokazovali své znalosti v testu z gramatiky českého jazyka (60min.) a schopnost formulovat kratší slohový útvar (60 min.) na zadané téma. Soutěže se zúčastnilo celkem 19 žáků a žákyň v rámci I. a II. kategorie, které věkově odpovídají 1.- 4. ročníku šestiletého gymnázia. Do dalšího, okresního kola postupují 4 studenti a studentky, David Marcín (2.A) a Ema Srnková (2.B) v I. kategorii, Berenika Wybitulová (4.B) a Barbora Řehořová (4.B) v II. kategorii.
Děkujeme všem, kteří se soutěže dobrovolně a se ctí zúčastnili, a blahopřejeme všem postupujícím do dalšího kola. Budeme Vám držet palce, aby Vám Vaše píle a schopnosti přinesli úspěch.