Fenomén
Masaryk

V letošním roce 2018 se dovršilo 100 let existence česko-slovenské státnosti. I když měla v historii řadu kontroverzních podob, může se pyšnit kvalitními základy a prvním prezidentem, který se postaral nejen o svobodnější život Čechů a Slováků, ale i Rusínů, Litevců, Poláků, Chorvatů, Finů a dalších národů. Prezident, který dbal o to, aby se z Čechů stal kultivovaný, demokratický a tolerantní národ, který je ochoten jít proti přesile, když jde o pravdu. I proto jím byl znovu vyzdvihován odkaz mistra Jana Husa a jeho heslo „Pravda vítězí“ se dostalo trvale na jeden ze symbolů naší státnosti, prezidentskou standartu.

Rakouské gymnázium v Praze si každoročně připomíná odkaz velkého evropského politika, sociologa a filozofa Masaryka vlastní výstavou, tento rok ale navíc v rámci výuky dějepisu v 2. ročnících navštívilo expozici Národního muzea v Praze, Fenomén Masaryk.

Výstava, která přibližuje významné okamžiky Masarykova života, jeho rodinu, zásady a po jeho smrti se utvářející odkaz, pro nás byla jedinečným a velmi přínosným zážitkem.