Řečnická soutěž
4. ročníku

Ani letos studentky a studenti čtvrtého ročníku Rakouského gymnázia v Praze neporušili dlouholetou tradici a v mnohahodinové Řečnické soutěži předstoupili před porotu, která body hodnotila jejich rétorické výkony.

Téma svého projevu v němčině si studentky a studenti mohli zvolit sami a na jeho přednes za pultem s mikrofonem a pouze poznámkami v ruce měli 6 – 8 minut. Porotu tvořili kromě tří vyučujících němčiny na OEGP ještě pan Dr. Andreas Schmidinger, ředitel Rakouského kulturního fóra v Praze, na nějž rétorická představení našich studentek a studentů udělala velký dojem, a Kryštof Hanslik, vítěz této soutěže z minulého roku. Oběma pánům patří za jejich podporu náš dík!

Děkujeme ale i všem účastnicím a účastníkům soutěže, kteří se této výzvě v podobě mluveného projevu postavili, a obzvláště gratulujeme studentkám, které obsadily místa na „stupních vítězů“: Janě Fleischerové ze 4. A (1. místo), Berenice Wybitulové ze 4. B (2. místo) a Lindě Jarkovské ze 4. A (3. místo).

Všechny tři jmenované mají možnost zúčastnit se dalšího, finálního kola Řečnické soutěže, které proběhne na konci února ve Vídni. Bližší informace v němčině naleznete na http://www.wienxtra.at/schulevents/redewettbewerb/.