Anglický projekt 1918

Rok 1918 je stým výročím vzniku samostatného československého státu. 28. října 2018 byla vyhlášena republika Československo, jejím hlavním městem se stala Praha. V rámci tohoto jubilea se studentky a studenti 4.A a 4.B ve výuce angličtiny zmíněným tématem intenzívně zabývali a zkoumali a srovnávali novinové články, které se objevily 11. listopadu 1918 v různých anglicky píšících novinách. 11. listopadu 1918 bylo uzavřeno příměří v Compiegne, čímž byly ukončeny válečné boje na západní frontě.