Kavárenská literatura
v Praze

Tradiční kavárny jsou součástí každodenního života velkoměst, ať se jedná o Vídeň, nebo o Prahu. Bývaly důležité také pro literární svět, neboť se v nich setkávali literáti, aby zde psali, diskutovali, předčítali i se zahřáli. Mezi ty, kteří se pravidelně potkávali v kavárně, patřil nejen Franz Kafka, ale i Peter Altenberg, Karl Kraus, Robert Musil, Arthur Schnitzler, Franz Werfel, stejně jako čeští spisovatelé jako Jaroslav Seifert nebo Vítězslav Nezval. Třídy 5.A a 5.B se vydaly po stopách kavárenské literatury a pokusily se zjistit, jaké kavárny přetrvaly a kde v centru Prahy se nachází. V naší knihovně tak můžete obdivovat výstavu fotografií srovnávající tyto budovy na přelomu století s jejich současnou podobou.