Ve středu 27. června 2018 předal rakouský velvyslanec v Praze pan Dr. Alexander Grubmayr sedmnácti studentkám a studentům diplomy za úspěšné složení standardizovaných zkoušek „Österreichisches Sprachdiplom“ (Rakouský jazykový diplom) a „Unternehmerführerschein“ (Podnikatelský řidičák).

Předáním těchto diplomů rakouský pan velvyslanec ocenil výjimečné výkony a angažovanost našich studentek a studentů, kteří absolvováním výše zmíněných zkoušek projevili svůj velký zájem a snahu.

Panu velvyslanci Dr. Grubmayrovi za jeho přístup a vzácné ocenění našeho gymnázia velice děkujeme.