Po počátečním „sblížení“ přes email na začátku tohoto roku proběhla studentská výměna mezi čtyřmi studentkami a jedním studentem z druhého ročníku Rakouského gymnázia a čtyřmi studentkami a jedním studentem ze čtvrtého ročníku školy sester svatého Kříže v Linci.

Z našeho gymnázia se výměny zúčastnili Jakub Lhota a Michaela Vlková z 2.A, Ema Srnková z 2.B a Lucie Kroutilová a Kateřina Friedrichová z 2.C, kteří ve dnech od 2. do 20. října 2017 bydleli v rakouských hostitelských rodinách a během tohoto období se zapojili do běžného vyučování ve škole sester svatého Kříže v Linci. Všichni si třítýdenní pobyt, během nějž mohli zblízka poznat rakouskou kulturu a intenzivně používat a zlepšit svou němčinu, viditelně užili. Tento projekt byl prvním pokusem o větší studentskou výměnu mezi naší a rakouskou školou. V červnu 2018 pak děti z rakouských hostitelských rodin přijely na tři týdny do Prahy, kde navštěvovaly vyučování na Rakouském gymnáziu a byly přátelsky přijaty zase v rodinách pětice účastníků z naší školy. Doufáme, že i rakouským studentům se u nás líbilo stejně tak jako těm našim v Linci. Velké poděkování patří v každém případě školnímu centru sester svatého Kříže v Linci, které bylo ochotno se na tomto výměnném projektu podílet, a samozřejmě také všem hostitelským rodinám, které se o všechny studenty a studentky tak dobře postaraly. Doufáme, že tento projekt se nám podaří uskutečnit i v příštím školním roce.