Sebeobrana – ukázkový trénink


Studenti 1. a 5. ročníku si v rámci hodin tělesné výchovy vyzkoušeli některé prvky sebeobrany. Ukázkový trénink vedl pan Kratina, otec našeho studenta Matouše Kratiny z 5.B.

Hodina začala vždy svižnou rozcvičkou a poté následovala část, kdy žákům byla předváděna řada možných situací napadení a všichni si pak sami vyzkoušeli jednotlivé základní techniky, které by v těchto situacích mohli využít.