Exkurze 1. ročníku do Lince

Ve dnech 4. – 6. března 2019 navštívili studentky a studenti prvního ročníku hlavní město Horního Rakouska, Linec.

Program byl bohatý a skýtal například návštěvu v muzeu současného umění Lentos a v centru Ars Electronica či prohlídku Světa oceli ve společnosti Voestalpine.

Všichni mimo jiné vedli rozhovory v němčině, takže měli možnost prověřit také své znalosti němčiny.


Už v prvním ročníku mají naši studenti možnost vyzkoušet úroveň jejich nově nabytých jazykových dovedností němčiny. To jde samozřejmě nejlépe na pobytu v německy mluvící zemi. Z tohoto důvodu navštívily první ročníky v termínu od 4.3. do 6.3.2019 hlavní město spolkové země Horní Rakousy, Linz. Připraven byl pro žáky pestrý program. Naplánována byla např. návštěva v Lentosu, Ars Electronice nebo prohlídka Voestalpine Stahlwelt. Jako další měli studenti vést rozhovory v němčině a tím mít možnost mluvit německy v „autentické situaci“.


Fotogalerie …