Práce studentek a studentů Výtvarného oboru představují širokou škálu témat a výtvarných technik. Od studijní kresby a modelů různého charakteru přecházíme k volné individuální tvorbě. Inspiraci nacházíme v dějinách umění i v každodenním životě, v širších tematických celcích se snažíme reflektovat aktuální události. Realizujeme též projekty ve spolupráci s galeriemi nebo uměleckými institucemi zaměřenými na současné umění.

Během května 2019 jsme např. s mladšími ročníky realizovaly projekt Moje město, 3D model z papírového odpadu, k němuž se vztahovaly individuální mapy cesty do školy a kresby fantastických dopravních prostředků, promýšlené s ekologickým aspektem.

© MgA. Alena Kotzmannová, PhD., 9. 5. 2019


Více ve fotogalerii …