Interaktivní zahradničení
se seniorkami a seniory, 4.A

Žákyně a žáci se naučili poznávat jarní květiny a bylinky a vybírat místa k osázení. Společně se seniorkami a seniory z Domova seniorů sázeli balkónové květiny a záhony bylinek s cílem posílení spolupráce a solidarity mezi mladými a starými lidmi a zlepšení vzájemné tolerance.