Pražský hrad a 2.B
Videoprojekt

Žáci druhých ročníků během Dne otevřených dveří navštívili Geologickou službu Praha. Byly zde k vidění praktické ukázky vědecké práce geologů a žáci se seznámili s novými poznatky v tomto oboru.

Následovala exkurze na Pražský hrad, kde bylo úkolem natočit dvouminutové propagační video v češtině, němčině a angličtině.