Projekt Generační mosty

V roce 2019 Alzheimer Home v Modřanech, který se nachází naproti našemu gymnáziu, poskytl studentkám a studentům možnost dobrovolných návštěv seniorů pod vedením učitelky Německého jazyka MAg. Silvie Neumayer El Bakri. Pro studenty maturitního ročníku to byla možnost provést rozhovory o komunistickém období v České republice se seniory, kteří se chtěli zapojit do projektu, zatímco studenti mladších tříd hráli se seniory různé stolní hry a povídali si. Mnozí senioři vyprávěli, jak zajímavý život měli a co všechno se jim v životě podařilo dosáhnout.

Kromě těchto návštěv, které se konaly jednou za dva týdny, jsme měli příležitost si zacvičit se seniorkami a seniory pod vedením paní učitelky tělesné výchovy Bc. Jany Přibylové a společně se seniory zasadit krásné květiny na zahradě Alzheimer Home s paní učitelkou biologie Evou Korn. Báječná taky byla výroba ozdob a vánoční besídka, kdy jsme se dívali na vánoční film a hráli hry.

Zapojila jsem se do tohoto projektu, když jsem byla studentkou 4. ročníku a účastnila jsem se až do té doby, kdy to kvůli pandemii přestalo být možné. Za tuto dobu jsem poznala hodně seniorů a jejich životních příběhů, které byly velice zajímavé, obdivuhodné a plné inspirace. Vyprávěli mně o svém dětství, o studiu, o svých zálibách a o krásných situacích a potížích, které je potkaly v životě. Také mě zaujalo vyprávění o zemích, které navštívili a mnoho dalších zajímavých věcech. S někým jsem dokonce měla možnost si trochu popovídat v němčině, s někým dokonce i v ruštině.

Senioři se vždy chovali velmi mile a rádi se podíleli na aktivitách, které byly k dispozici. Na ochotu a pozitivní energii studentů i učitelů vždy s radostí odpovídali úsměvem a proto já, ale určitě i ostatní, se vždy těšili na další návštěvu.

Jsem velice vděčná za tuto možnost, neboť mně to dalo hodně nových znalostí a pozitivní energie. Pomáhat lidem a vidět úsměvy na jejích obličejích je nesmírně příjemné.

Taisija Stěpanova, 6.A