Slavnostní předávání diplomů Rakouského jazykového diplomu a Podnikatelského řidičáku v rezidenci rakouského velvyslance v úterý 25. června 2019

Dívala jsem se na samé rozzářené obličeje. Byl to krátký, velmi šťastný moment. Pan magistr Gerhard Perst vyslovil rakouskému panu velvyslanci, Dr. Alexanderovi Grubmayrovi LL.M., své poděkování za poctu, kterou našemu gymnáziu předáním diplomů v rakouské rezidenci prokázal. Já jsem hovořila o významu jazykových certifikátů v současném víc a víc multikulturním a multijazyčném světě. Velvyslanec Dr. Grubmayr svými slovy studentky a studenty motivoval, aby dále rozvíjeli své ekonomické a jazykové vzdělání, což i v jeho případě bylo přesně to, na čem vystavěl svou kariéru. Poté, co studentkám a studentům osobně předal certifikáty, zbyl čas ještě na přípitek a krátké povídání. Ačkoli nejsem příznivkyní okázalých obřadů a cením si více obsahu než obalu, myslím, že tato slavnostní kulisa se k dané příležitosti velmi hodila. Důstojný rámec jen podtrhl výkony našich studentek a studentů. Jsme toho názoru, že jste si to zasloužili.    emihidden