Evropský den jazyků – projekt 1.ABC

Dne 25. září 2019 se všechny první ročníky zúčastnily již tradiční akce v Rakouském kulturním fóru na připomenutí Evropského dne jazyků. Třídy se seznámily s historií RKF, jeho současnou činností a nabídkou akcí pro veřejnost. Dále si mohly vyzkoušet své znalosti Rakouska v malém kvízu. Aby se oslavy Evropského dne jazyků nezaměřily jen na němčinu a Rakousko, vyrazily poté skupinky studentů na Václavské náměstí a ptaly se procházejících turistů na jejich mateřštinu a také znalost cizího jazyka. Nejexotičtějšími „úlovky“ byly bezesporu čínština, japonština a katalánština.

Oslavy Evropského dne jazyků se letos opět velmi vydařily!

Za organizátory projektu

Mgr. Radana Vlčková