Pódiová diskuze 1989 – 2004 – 2019

Studentky a studenti zeměpisného semináře navštívili v pondělí 30. září 2019 pódiovou diskuzi při příležitosti událostí roku 1989, během nichž tisíce občanek a občanů bývalé NDR utíkali na Západ.

Debaty s  názvem „Jednota Evropy ve svobodě jako vize a výzva“ se účastnily význačné osobnosti, mimo jiné někdejší český premiér Vladimír Špidla nebo bývalý německý spolkový ministr Rudolf Seiters, a literární text týkající se roku 1989 přečetl také český básník Jáchym Topol. Vše bylo simultánně překládáno do češtiny a němčiny.   

Mgr. Denisa Vítková