Výstava Zvuky, kódy, obrazy
Dům U Kamenného zvonu

Společně s 1.A  jsme navštívili výstavu Zvuky, kódy, obrazy Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí.

Hlavní myšlenkou bylo představit nejvýznamnější směry zvukového experimentu na poli vizuálního umění. Vystaveny byly jak obrazy a grafické partitury, tak zvukové instalace, akustické objekty, filmy či multimediální projekce. Prostřednictvím komentované prohlídky se tak studentky a studenti seznámili s vybranými uměleckými díly, které představují specifický průřez dějinami zobrazování tónu jako abstraktního fenoménu od doby avantgardy po současnost.

MgA. Alena Kotzmannová, PhD.